Aangesloten zorgverleners

Binnen Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht werken gespecialiseerde zorgverleners samen aan het behandelen en begeleiden van patiënten en hun naasten, tijdens en na kanker. De zorgverleners binnen het netwerk voldoen allen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Hieronder staat een overzicht van alle aangesloten zorgverleners. De zorgverleners die zijn opgenomen in de Verwijsgids Kanker herken je aan het VK teken. Het VK teken houdt in dat de desbetreffende zorgverlener ook voldoet aan de kwaliteitscriteria van de beroepsgroep waar de Verwijsgids Kanker afspraken mee heeft gemaakt.

vind een zorgverlener