Over ons

De diagnose kanker zorgt voor een grote verandering in je leven. Je krijgt met verschillende zorgverleners te maken en een goede samenwerking is van belang. Binnen Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht werken diverse zorgverleners nauw samen.

Zorgverleners binnen het Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht kennen elkaar en zijn zich bewust van elkaars werkwijze. Hierdoor kunnen zij de behandelingen en begeleiding efficiënt op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met het ziekenhuis in de regio en de huisartsen. Op deze wijze krijgen mensen met kanker passende zorg dichtbij huis.

Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht is een netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten in hun eigen woonomgeving helpen. Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht bestaat uit: verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oedeemtherapeuten, diëtisten, thuiszorgorganisaties, logopedisten, psychologen en andere gespecialiseerde zorgverleners. Met elkaar begeleiden we niet alleen bij het overleven van de ziekte, maar juist ook het behouden of vergroten van kwaliteit van leven en het omgaan met de gevolgen van de ziekte en de (medische) behandelingen staan daarbij centraal. Het gaat hier om je fysieke conditie, je voldoende krachtig voelen, dagelijks functioneren, mee kunnen doen in de maatschappij, zingeving en ook mentaal lekker in je vel zitten.

Hoe kun je je als zorgverlener aanmelden bij het netwerk

Wil je meer informatie over deelname als zorgverlener aan dit oncologiezorgnetwerk?
Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

naar het formulier

Onze aanpak

We borgen de kwaliteit van zorg en ondersteuning van mensen met en na kanker in de regio Zuidoost Utrecht samen met de Verwijsgids Kanker van IKNL. De zorgverleners die zijn opgenomen in de Verwijsgids Kanker zijn op onze website herkenbaar aan het VK teken. Deze zorgverleners voldoen aan de kwaliteitscriteria van de beroepsorganisatie waar ze deel vanuit maken.

= Opgenomen in de verwijsgidskanker

Verwijzing en vergoeding

Bij een aantal zorgverleners is er mogelijk een verwijzing nodig van je huisarts of specialist. Jouw zorgverlener zal je hierover informeren. Neem contact op met je zorgverzekeraar om te checken welke kosten worden vergoed.